Menininkų judėjimas

Tikėjimas – tai tema, kuri visada buvo ir bus nagrinėjama meno pasaulyje. Krikščionybė gali daug pasakyti vilties, meilės, laisvės, tiesos klausimais. „Agapės“ menininkų judėjimas siekia sukurti erdvę meno žmonėms ne tik nagrinėti šiuos klausimus, bet ir augti dvasiškai bei savo profesinėje srityje.

Mūsų vizija:

Augti Kristaus pažinimu, dalintis Evangelijos grožiu per meną ir palydėti kitus menininkus arčiau Kristaus.

Mes siekiame:

  • Padėti menininkams tapti tikrais Jėzaus mokiniais. Koncentruotis į reguliarią maldą, Švento Rašto studijas ir vienas kito padrąsinimą;
  • Ugdyti kūrybiškumą ir profesionalumą, kurti su malda bei savo kūryba atspindėti Evangelijos grožį;
  • Užmegzti ir stiprinti santykius su dvasiškai atvirais menininkais.

„Agapės“ menininkų judėjimas glaudžiai bendradarbiauja su tarptautiniu judėjimu „Crescendo“ bei „Agape Art“ Paris.

Sekite mus FB, kur galite rasti savaitinius dvasinius pamąstymus susijusius su kūryba ir menu. Taip pat galėsite klausyti pokalbių su tikinčiais lietuviais menininkais per tinklalaidę. https://www.facebook.com/agapestudija/about

Agapės“ menininkų spektaklis ,,Kelionė į Emausą“ | Kultūros naktis 2020