FILMAS „Jėzus“

Autentiškas video pasakojimas pagal Šv. Raštą

Šis filmas – galimybė susipažinti su Jėzumi per Evangeliją pagal Luką. Ekrane sutinkame žmogų, kuris nuolat stebina ir glumina aplinkinius, pradedant stebuklingu savo gimimu, baigiant šlovingu prisikėlimu iš numirusių. Matome Jėzų apsuptą mokinių, prisiliečiantį prie atstumtųjų, mokantį minias, išgyvenantį kančią bei mirties nuosprendį.
Filmo įžanga įspūdingais vaizdais piešia Dievo kūriniją ir Jo meilę visos kūrinijos vainikui, žmogui, kuris, deja, neatsako Jam tuo pačiu, bet pasirenka neklusnumo kelią. Nuodėmė apakina žmoniją, tačiau Dievas jos nepalieka: duoda atpirkimo pažadą, siunčia pranašus priminti apie save, galiausiai, dovanoja tai, ką turi brangiausio – savo Sūnų.
Dievo Sūnus, Jėzus, nepalieka abejingu nė vieno. Jo mokymas skatina vienų susižavėjimą, kitų pasipiktinimą. Religiniai vadovai pavydi jam populiarumo, bijosi prarasti savo įtaką liaudžiai. Jie nori atsikratyti to, kurį laiko savo konkurentu, ir pasitelkę Romos kariuomenę bei sukurstę minią, pasirūpina jo suėmimu, nuteisimu ir nukryžiavimu. Jie manosi „švariai“ atlikę savo juodą darbą, tačiau moterys, sekusios Jėzumi, praneša, jog jo kapas yra atidarytas ir tuščias. Mokinius apima panika. Sutikę prisikėlusį Jėzų, jie abejoja, ar tai galėtų būti tikrovė. Dabar jie ima po truputį perprasti mokytojo kalbėtų žodžių apie prisikėlimą ir gyvenimą prasmę. Jėzus pakyla į dangų, palikdamas savo pasekėjams svarbią užduotį: eiti, papasakoti, ką regėję kitiems, mokyti juos apie Dievo kelią.

Filmo „Jėzus“ versija vaikams

Veiksmas vyksta pirmajame amžiuje. Vaikai susirenka pakalbėti apie tai, ką matė ir girdėjo apie Jėzų. Kai kurie tiki, kad Jėzus yra Dievo Sūnus, tačiau kiti sako, kad galbūt jis tik apgaudinėja žmones. Vaikai nusprendžia pasekti Jėzų ir tampa Jo daromų stebuklų bei ištartų žodžių liudininkais. Jėzus prikelia mirusią mergaitę, kviečia netobulus žmones, tokius kaip mokesčių rinkėjai, sekti juo, moko žmones būti gailestingus ir atlaidžius vieni kitiems. Jis leidžia, kad moteris nuplautų Jam kojas savo ašaromis. Jis kalba prilyginimais, kurių niekas gerai nesupranta, nuramina siautėjančią audrą, atveria aklojo akis ir padeda net tokiems, nuo kurių nusisuka aplinkiniai. Vaikams Jis tampa galingu, bet kartu švelniu herojumi, kuriuo verta sekti. Benjaminas ir Sara paaiškina žiūrovams, stebintiems jų nuotykį, ką reiškia tikėti, kas Jis yra ir priimti Jo teikiamą išgelbėjimą.

Filmas „Magdalena“

„Magdalena“ – tikroviškas, Jėzaus švelnią atjautą moterims atspindintis filmas, visame pasaulyje sutiktas su dideliu susidomėjimu. Šis filmas įkvepia moteris iš įvairiausių pasaulio kraštų įsisąmoninti pašaukimą, kuriam jos buvo sukurtos dar prieš pasaulio sutvėrimą – pažinti Jėzų ir skleisti žinią apie jį visu savo širdies švelnumu ir gailestingumu.

Pagal šį filmą paruošėme ir 8 pamokų kursą „Dovanota viltis“

Animė „Mano paskutinė diena“

Nuostabus animė stiliaus pasakojimas apie tai, kaip kalinys pro grotas stebi Jėzų, plakamą Piloto rūmų kieme. Jis prisimena šį žmogų vaikščiojantį Jeruzalės gatvėmis, mokantį žmones ir nesupranta, už ką jis taip žalojamas, juk nieko nepadarė blogo. Sąmonę skausmingai persmelkia jo paties padaryto nusikaltimo vaizdai. Lauke girdisi minios, reikalaujančios Jėzaus nukryžiavimo, staugimas. Galiausiai jis, dar vienas nusikaltėlis ir Jėzus sulinksta nuo rąstų, skirtų nukryžiavimui, svorio. Miniai šėlstant, visi trys jie eina tuo pačiu Golgotos keliu. Visi trys prikalami prie savo kryžiaus ir, atiduodami paskutines jėgas, pro sukąstus dantis taria paskutinius žodžius. Kalinys prašo Jėzaus prisiminti jį savo karalystėje. Jėzus jam pažada, kad dar tą pačią dieną šis būsiąs kartu su juo rojuje. Kalvą su trimis kryžiais apgaubia tamsūs audros debesys, ir Jėzus iškvepia paskutinį syk. Neužilgo miršta ir kalinys. Jo siela akimirksniu vėl susitinka Jėzų, naujame, šviesos sklidiname pasaulyje.