Studentų judėjimas

Beveik kasmet Saulėtekio bendrabučiuose nusižudo bent vienas studentas.

Tai tik viena iš pasekmių to, jog daugelis studentų nepažįsta Dievo. Agapės studentų judėjimas siekiame, kad kiekviename Lietuvos universitete vyktų dvasinis judėjimas, t.y. Dievas antgamtiškai veiktų per grupę Jėzaus mokinių, kurie atveda kitus pas Kristų, moko juos sekti Jėzumi ir siunčia juos daryti tą patį.

To siekdami, tikintieji studentai buriasi, kartu auga, meldžiasi ne tik vienas už kitą, bet ir už savo fakultetą, netikinčius draugus bei neša Gerąją Naujieną kitiems.

„Agapės“ studentų veikla įvairi – jie organizuoja diskusijų vakarus, vykdo projektus, kurių metu pasakoja apie Kristų, eina liudyti į bendrabučius, veda seminarus, studijuoja Šv. Raštą, dalyvauja tarptautiniuose mokymuose ir konferencijose bei administruoja tinklalapį https://www.kiekvienamstudentui.lt 

Mes kuriame tokią aplinką, kur tikintieji su meile ir pagarba skatina Kristaus nepažįstančius studentus susimąstyti apie Dievą, laisvai ir nebijant kritikos ar „moralizavimo“ išreikšti savo nuomonę ir užduoti iškilusius klausimus.

Su mumis geriausia susisiekti per Facebook Instagram arba el.paštu