Privatumo politika

Paskutinio atnaujinimo data: 2018-05-04

Visuomeninė organizacija "Agapė" saugo jūsų asmeninę informaciją ir atvirai skelbia, ką su ja daro, nepriklausomai kaip jūs su mumis sąveikaujate. Tai įtraukia ir atvejus, kai jūs savanoriaujate su mumis, aukojate mums, naudojatės mūsų paslaugomis, prašote informacijos, apmokymo ar norite daugiau sužinoti apie tai, ką mes darome.

Esame apsisprendę naudoti jūsų asmeninę informaciją pagal mūsų atsakomybes. Iš mūsų reikalaujama pateikti šią informaciją šioje privatumo politikoje pagal šiuos įstatymus:

Su jūsų asmenine informacija nedarysime nieko tokio, ko jūs negalėtumėte tikėtis, vadovaudamiesi sveiku protu.

Jūsų asmeninės informacijos apdorojimas yra atliekamas pelno nesiekiančios organizacijos ‘Visuomeninė organizacija "Agapė"’ (toliau VO "Agapė").

VO "Agapė" yra registruota adresu: S. Žukausko g. 39, Vilnius, LT-09130. Įmonės kodas: 191927071.

Ši privatumo politika paaiškina jums, kaip mes surenkame, naudojame ir apsaugome jūsų asmeninę informaciją.

Jeigu turite klausimų apie mūsų Privatumo politiką, prašome susisiekti su mumis:

El.paštu:                                robertas@agape.lt

Paštu:                     Visuomeninė organizacija "Agapė", S. Žukausko g. 39, Vilnius, LT-09130.

Kas yra asmeninė informacija?

Šiame dokumente asmeninė informacija – tai informacija apie jus asmeniškai, kaip kad vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, asmens kodas, el. pašto adresas, jūsų asmeniniai nustatymai svetainėse, interesai (įskaitant religines pažiūras) ir kita informacija, kuria nuspręsite pasidalyti su mumis.

Kokią asmeninę informaciją surenkame?

Galime surinkti ir saugoti asmeninę informaciją…

  1. …kai jūs apsilankysite mūsų interneto svetainėse.

Mūsų svetainėse galite lankytis ir neprisistatydami, kas esate, bei neatskleisdami asmeninės informacijos apie save, tame tarpe neatskleisdami ir savo el. pašto adreso. Mūsų web serveris gali surinkti anoniminę informaciją, susijusią su jūsų apsilankymu mūsų svetainėse, tokią kaip IP adresas, kokiu domenu buvo pasiekta svetainė, naršyklės tipas, iš kokios svetainės atėjote į mūsų, į kurį puslapį pirmiausiai atėjote ir kokiame puslapyje išėjote iš svetainės, ir kurie mūsų svetainių puslapiai buvo atverti. Šią informaciją naudojame mūsų svetainės efektyvumo matavimui, reklaminių kampanijų efektyvumo matavimui, bei vidiniams procesams, kaip kad svetainių nuolatiniam tobulinimui.

  1. …kai jūs tiesiogiai mums suteikiate savo asmeninę informaciją.

Mes galime surinkti ir saugoti informaciją apie jus, kai jūs sąveikaujate su šia svetaine bei su kitomis VO "Agapė" svetainėmis. Pavyzdžiui, tokie atvejai gali būti, kai jūs…

  1. …kai jūs netiesiogiai suteikiate mums informaciją.

Kai sąveikaujate su mumis socialiniuose tinkluose, tokiuose kaip Facebook (Messenger), WhatsApp, Twitter, Instagram arba LinkedIn, mes taip pat galime gauti asmeninę informaciją apie jus. Informacija, kurią gausime, priklausys nuo jūsų privatumo nustatymų kiekvienoje iš šių platformų ir nuo kiekvienos platformos privatumo politikos. Kad pasikeistumėte šiuos nustatymus – skaitykite kiekvienos iš šių platformų privatumo politikas.

Taip pat galime gauti informaciją apie jūsų apsilankymą mūsų svetainėse, pavyzdžiui, apie jūsų aplankytus puslapius ir kokiu būdu per juos ėjote, naudodami slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus skaitykite šio dokumento Slapukų skyriuje.

Jums mažiau nei 16 metų?

Jei jums mažiau nei 16 metų, tai prieš pateikdami mums savo asmeninę informaciją privalote gauti savo tėvų/globėjų leidimą.

Kokią informaciją galime rinkti?

Jei sąveikausite su mumis telefonu, paštu, el. paštu, mes galime surinkti informaciją apie jus (šiame dokumente ją vadiname 'asmenine informacija‘). Tai gali būti vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, gimimo data, pareigos, kodėl domitės VO "Agapė", bei kitą informaciją, kuri susijusi su jumis asmeniškai ir kurią nuspręsite su mumis pasidalinti.

Duomenų apsaugos įstatymas tam tikras asmeninės informacijos rūšis pripažįsta jautriomis. Jos vadinamos 'specialių kategorijų‘ asmeniniais duomenimis ir liečia informaciją apie rasinę ir etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ir filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, sveikatos duomenys, informacija apie lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją.

Turėdami jūsų atskirai išreikštą sutikimą, mes galime taip pat surinkti ir jautrią informaciją, jei nuspręsite ją mums pateikti ir jos bus susijusios su mūsų teikiamomis paslaugomis.

Kaip ir kodėl naudojame jūsų informaciją?

Jūsų asmeninę informaciją naudosite šiems tikslams:

Su kuo dalinamės jūsų informacija?

Jūsų informaciją naudosime tik tiems tikslams, kuriems ji buvo gauta. Jokiomis aplinkybėmis jūsų asmeninės informacijos neparduosime ir nesidalinsime su jokia trečia šalimi jų tikslams, ir jūs negausite marketingo iš jokios kitos įmonės ar organizacijos dėl to, kad mes būtume joms suteikę jūsų informaciją.

Jūsų duomenimis dalinsimės tik šiems tikslams:

Trečiųjų šalių tiekėjai: Mums gali tekti dalintis jūsų informacija su duomenų saugyklų tiekėjais ir paslaugų tiekėjais, kurie padeda mums pristatyti mūsų paslaugas, projektus arba kreipinius dėl paramos. šie tiekėjai gali veikti tik pagal mūsų nurodymus ir kurie susaistyti sutarties įsipareigojimais, kuriuose yra griežtos duomenų apsaugos sąlygos.

šiuo metu turime sutartį su 1 paslaugų tiekėju:

Kai to reikalauja įstatymai: Mes paklusime, kai mūsų bus reikalaujama įstatymo pagrindu atskleisti duomenis. Pavyzdžiui, mums gali tekti atskleisti jūsų asmeninę informaciją valdžios atstovams mokesčių tyrimo atveju, arba teisėsaugos agentūrų reikalavimu dėl nusikaltimo išaiškinimo. Mes taip pat galime atskleisti jūsų informaciją pagalbos tarnyboms jei turėsime pagrindo manyti, kad iškilo rimtas pavojus jums arba kitam žmogui. Visuomet stengiamės užtikrinti, kad šios trečiosios šalys asmeninę informaciją naudotų tik teisėtiems tikslams ir pagal šią Privatumo Politiką.

Trečiųjų šalių Svetainės ir Informacija

šioje svetainėje gali būti nuorodų į kitas internetines svetaines, kurios priklauso trečiosioms šalims, kaip kad kitoms organizacijoms, rėmėjams, turinio tiekėjams bei reklamos tiekėjams. Kai jūs paspausite ant nuorodos ar mygtuko, vedančio į trečiąją šalį, jūs išeisite iš mūsų svetainės ir nueisite į svetaines, kurių mes nevaldome, ir kurioms jau netaikoma mūsų privatumo politika.

Apie tai, kaip jūsų asmeninė informacija bus naudojame toje svetainėje, galite perskaityti trečiosios šalies svetainės privatumo politikoje. Taip pat kai kuriose savo svetainių mes pateikiame trečiųjų šalių sukurtą turinį. Už šių turinį teikiančių trečiųjų šalių svetainių privatumo praktikas mes neatsakingi.

Kaip jūsų informaciją saugome?

Kad užtikrintume jūsų asmeninės informacijos saugumą naudojame technines ir organizacines priemones. Prieigą prie informacijos ribojame ir leidžiame prie jos prieiti tik tiems, kuriems tai būtina. Naudojame tinkamas priemones tam, kad mūsų žmonės suvoktų, jog šią informaciją galima naudoti tik pagal šią Privatumo Politiką.

Reguliariai peržvelgiame, kas turi prieigą prie mūsų saugomos informacijos kad užtikrintume, kad prie jūsų informacijos prieitų tik tinkamai apmokyti darbuotojai, savanoriai arba rangovai.

Mūsų internete pateiktos formos visuomet pateikiamos saugiai, mūsų tinklas apsaugotas ir nuolat stebimas.

Jei aukodami mums naudosite banko kortelę, jei su ja kažką pirksite arba užsisakysite internetu, jūsų kortelės duomenis perduosime saugiu ryšiu mokėjimus apdorojantiems partneriams. Darome tai atsižvelgdami į industrijos standartus ir banko kortelių duomenis savo svetainėse nesaugome.

Tačiau visuomet atminkite, kad rizika išlieka, jei savo duomenims siųsti naudojate viešąsias prieigas prie interneto arba viešus kompiuterius. Tokiu atveju duomenų (įskaitant ir jūsų asmeninės informacijos) saugumo 100% garantuoti negalime.

Kiek ilgai jūsų asmeninę informaciją saugosime?

Jūsų asmeninę informaciją, susijusią su finansinėmis operacijomis, saugosime tiek ilgai, kiek to iš mūsų reikalauja įstatymai dėl mokesčių ir apskaitos vedimo tikslų.

Jei jūs pareikalausite, kad mes nebetvarkytume jūsų asmeninės informacijos marketingo tikslais, tai kai kuriais atvejais mums gali tekti jūsų informaciją išsaugoti specialiame 'nesiuntimo' faile, kuris mums leis paklusti jūsų reikalavimui su jumis nekontaktuoti.

Kas liečia kitą jūsų asmeninę informaciją, nelaikysime jos ilgiau, nei tai būtina tiems tikslams, kuriems ją surinkome, atsižvelgdami į gaires, kurias paskelbė Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

O kaip dėl asmeninės informacijos perkėlimo į užsienį?

Mes galime naudotis paslaugomis tiekėjo, kuris reziduoja už Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ribų. Tai reiškia, kad jūsų asmeninė informacija yra perkeliama, apdorojama ir saugoma už EEE ribų. Turite žinote, kad bendrai paėmus asmeninės informacijos teisinė apsauga šalyse, kurios neįeina į EEE, gali ir nebūti ekvivalenti apsaugos lygiui, kuris taikomas EEE šalyse.

Tačiau mes imamės reikiamų žingsnių, kad apsaugotume jūsų asmeninę informaciją, kai ją apdoroja paslaugų tiekėjai, kaip kad įvesdami Europos Komisijos aprobuotas standartines sutarčių sąlygas. Pateikdami savo informaciją mums jūs sutinkate su šiuo jos perkėlimu, saugojimu ir apdorojimu vietovėje už EEE ribų.

Kokias turite teises dėl savo asmeninės informacijos?

Duomenų apsaugos įstatymas suteikia jums teisę prašyti prieigos prie savo asmeninės informacijos, kurią valdo VO "Agapė" ir teisę ištaisyti bet kokius netikslumus joje. Jūs taip pat turite teisę prašyti mūsų jūsų asmeninę informaciją ištrinti, apriboti jos apdorojimą, arba prieštarauti, kad jūsų asmeninę informaciją tvarkytume.

Jei norite pasinaudoti šiomis teisėmis, prašome parašyti laišką paštu (arba el. paštu) ir atsiųsti jį kartu su kopijomis dviejų asmens identifikavimo dokumentų, kurie turėtų jūsų nuotrauką ir patvirtintų jūsų adresą. Pavyzdžiui, tai galėtų būti pasas, vairuotojo pažymėjimas arba sąskaita už jūsų butui teikiamas paslaugas (vandenį, elektrą ir t.t.). Taip pat prašome tuomet pateikti ir kitą papildomą informaciją, susijusią su jūsų užklausa, kuri padėtų mums surasti jūsų įrašus.

šiuos dokumentus atsiųskite mums paštu į šį adresą:

Duomenų apsaugos pareigūnui

Visuomeninė organizacija "Agapė"

Žukausko g. 39, Vilnius, LT-09130

Kitas variantas – šių dokumentų kopijas siųskite mums elektroniniu paštu į:

robertas@agape.lt

Mes atsakysime per 30 dienų nuo dienos, kai gausime jūsų raštišką prašymą kartu su būtinais dokumentais jūsų identifikavimui.

Kaip pateikti skundą ar pranešti apie problemą?

Jei norėtumėte daugiau informacijos arba jei turite klausimų dėl šios Privatumo Politikos, formalią pretenziją galite pateikti VO "Agapė":

El. paštas                robertas@agape.lt

Pašto adresas                Visuomeninė organizacija "Agapė", S. Žukausko g. 39, Vilnius, LT-09130.

Jei norėtumėte pateikti skundą, susijusį su tuo, kaip mes tvarkėme jūsų asmeninę informaciją, prašome pasinaudoti pateikta šia skundo teikimo procedūra. Jei gautu atsakymu liksite nepatenkinti, tuomet savo skundą galite pateikti atitinkamai valstybinei priežiūros tarnybai:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius

Kas yra slapukai?

Slapukai (angl. „cookies“) – tai maži tekstiniai failai, kurie aplankant svetainę yra jūsų naršyklės atsisiunčiami ir išsaugomi jūsų įrenginyje. Slapukai yra plačiai naudojami internetinių svetainių savininkų tam, kad suteiktų naršytojui patogų naršymą bei kad suteiktų informacijos svetainės savininkui apie tai, kaip galima svetainę patobulinti.

Kaip lankysitės mūsų svetainėse, mes į jūsų įrenginį atsiųsime slapuką, kuriuo seksime jūsų naršymą mūsų svetainėje. Slapukas veikia kaip identifikavimo kortelė, kuri leidžia mūsų svetainei atpažinti jus ir išlaikyti informaciją, reikalingą jūsų sąveikai su mūsų svetaine. Slapukai leidžia mums sekti jūsų kelionę per mūsų svetainę tam, kad geriau suprastume tai, kaip jūs naudojate mūsų svetainę bei kad galėtume ją geriau pritaikyti jūsų poreikiams.

Kokius slapukus naudojame ir kokiam tikslui?

Aukojimų puslapyje nenaudojame jokių slapukų.

Kaip galiu valdyti slapukų naudojimą?

Dauguma interneto naršyklių slapukus priima automatiškai, nebent jūs pakeitėte naršyklės nustatymus. Jei norėtumėte apriboti, blokuoti ar ištrinti svetainių siunčiamus slapukus, paprastai tai galite padaryti nuėję į savo naršyklės nustatymus. Jie paprastai randami po naršyklės meniu punktu 'Nustatymai'.

Tačiau žinokite, kad jei nustatysite savo interneto naršyklę taip, kad ji blokuotų visus slapukus, tai nebegalėsite prieiti prie visų mūsų svetainės dalių. Jei naršyklės nustatymuose neblokuosite slapukų, mūsų svetainė juos atsiųs į ją.

Kada mes šią Privatumo Politiką keičiame?

Mūsų Privatumo Politika gali laikas nuo laiko keistis, todėl prašome kartais patikrinti šį puslapį ir pasižiūrėti, ar įtraukėme kokių pakeitimų.